p.o. Kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego

(Sekretarz Senatu KUL):

 

r.pr. Aleksandra Tokarska

e-mail: aleksandra.tokarska@kul.pl, tel. (81) 445 41 27

 

 

Sekcja Prawna:

 

Zespół ds. legislacji wewnętrznej, wykładni aktów prawnych i opinii prawnych:

 

r.pr. Jacek Jędrasik

specjalista

e-mail: jacek.jedrasik@kul.pl, tel. (81) 445 41 77

 

mgr Katarzyna Wójcik

starszy referent

e-mail: katarzynawoj@kul.pl, tel. (81) 445 41 77

 

 

Zespół ds. umów cywilnoprawnych, obsługi procesu inwestycyjnego i weryfikacji stanu prawnego nieruchomości KUL:

 

r.pr. Katarzyna Misiewicz-Osemek

specjalista

 

r.pr. Monika Bartosiak

starszy referent

e-mail: monika.bartosiak@kul.pl, tel. (81) 445 41 26

 

 

Sekcja Organizacyjna:

 

mgr Małgorzata Panas

samodzielny referent

e-mail: malgorzata.panas@kul.pltel. (81) 445 41 26

 

mgr Dorota Mazurek

specjalista

e-mail: dorota.mazurek@kul.pl, tel. (81) 445 41 77

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2018, godz. 08:51 - Aleksandra Tokarska