Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego:

 

r.pr. Przemysław Filipowicz

e-mail: przemyslaw.filipowicz@kul.pl, tel. (81) 445 41 27

 

 

Sekcja Prawna:

 

Zespół ds. legislacji wewnętrznej, wykładni aktów prawnych i opinii prawnych:

 

r.pr. Jacek Jędrasik

specjalista

e-mail: jacek.jedrasik@kul.pl, tel. (81) 445 41 77

 

mgr Damian Liszka

specjalista

e-mail: damian.liszka@kul.pl, tel. (81) 445 41 77

 

Zespół ds. umów cywilnoprawnych, obsługi procesu inwestycyjnego i weryfikacji stanu prawnego nieruchomości KUL:

 

r.pr. Katarzyna Misiewicz-Osemek

specjalista

e-mail: katarzyna.misiewicz-osemek@kul.pl, tel. (81) 445 41 26

 

mgr Aleksandra Tokarska

samodzielny referent

e-mail: aleksandra.tokarska@kul.pl, tel. (81) 445 41 26

 

 

Sekcja Organizacyjna:

 

mgr Małgorzata Panas

samodzielny referent

e-mail: malgorzata.panas@kul.pltel. (81) 445 41 26

 

mgr Dorota Mazurek

specjalista

e-mail: dorota.mazurek@kul.pl, tel. (81) 445 41 77

Autor: Anna Hałas
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2017, godz. 09:37 - Damian Liszka