PRACOWNICY

 


mgr Marta Wziątek
kierownik biura,

doradca zawodowy, psycholog,
e-mail: marta.wziatek[at]kul.pl
tel. (81) 445-43-71

 

 

mgr Dorota Maj
doradca zawodowy,

psycholog,

e-mail: dorota.maj[at]kul.pl

tel.(81) 445-41-32

 

mgr Marta Szymańska-Jarosz

media społecznościowe, promocja Biura,

Program Ambasador Biura Karier KUL

e-mail: marta[at]kul.pl

tel. (81) 445-41-31

 

mgr inż. Olga Żarska - Stępień

Weryfikacja i zamieszczanie ofert pracy i praktyk,

Program Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KUL

e-mail: olggazar[at]kul.pl

tel. (81) 445-41-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2017, godz. 14:28 - Marta Szymańska-Jarosz