PRACOWNICY

 


mgr Marta Wziątek
kierownik biura,

doradca zawodowy, psycholog,
e-mail: marta.wziatek[at]kul.pl
tel. (81) 445-43-71

 

 

mgr Dorota Maj
doradca zawodowy,

psycholog,

e-mail: dorota.maj[at]kul.pl

tel.(81) 445-41-32

 

mgr Marta Szymańska-Jarosz

starszy referent

e-mail: marta[at]kul.pl

tel. (81) 445-41-31

 

mgr inż. Olga Żarska - Stępień

 referent ds. badania losów zawodowych absolwentów

e-mail: olggazar[at]kul.pl

tel. (81) 445-41-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2017, godz. 12:03 - Olga Żarska-Stępień