Kierownik Katedry

 

Prof. dr hab. Marek Wierzbicki

e-mail: marekwierzbicki@kul.pl

Pracownicy Katedry

 

dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL

 

mgr Konrad Słowiński (asystent)
e-mail: konradslowinski@kul.lublin.pl

 

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2016, godz. 15:37 - Barbara Lendzion-Tokarska