Kierownik Katedry
prof. zw. dr. hab. Stanisław Wójcik
e-mail: wojcikst@kul.pl

 Pracownicy Katedry

 

dr Artur Kukuła, adiunkt

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2017, godz. 08:22 - Barbara Lendzion-Tokarska