Kierownik Katedry
prof. zw. dr. hab. Stanisław Wójcik
e-mail: wojcikst@kul.pl

 Pracownicy Katedry


dr Magdalena Waniewska-Bobin, adiunkt
e-mail: magawa@kul.pl

 

 

dr Artur Kukuła, adiunkt

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2016, godz. 12:42 - Barbara Lendzion-Tokarska