Kierownik Katedry


Pracownicy Katedry
dr Agnieszka Łukasik-Turecka, adiunkt
e-mail: aturecka@kul.pl

dr Grzegorz Ronek, adiunkt
e-mail: grzegorz.ronek@kul.pl

dr Agnieszka Zaręba, adiunkt

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2013, godz. 11:19 - Lech Jańczuk