Dr hab. Jacek Witold Wołoszyn – kierownik Katedry

1996 r. – magisterium, 2000 r. – doktorat, 1997 r. – magisterium z prawa. 2011 r. – habilitacja pt. „Walczyć o dusze młodzieży”. Zmagania Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-1957. Zainteresowania badawcze obejmują kwestie: kształtowania i funkcjonowania systemów politycznych w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1989-1997; ruchy ludnościowe w Europie XX w. oraz politykę młodzieżową i wyznaniową władz Polski Ludowej; postawy młodzieży w okresie Polski Ludowej. Autor wielu prac poświęconych temu zagadnieniu.

 

Dr Agnieszka Łukasik-Turecka – adiunkt

1997 r. – magisterium, 2006 r. – doktorat: Forma i treść publikacji dotyczących prezydenckich kampanii wyborczych III RP w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych obejmuje szeroko rozumianą sferę komunikowania politycznego. Najważniejsze nagrody: nagroda IV stopnia rektora KUL za działalność naukową – 2011 r. Autorka wielu publikacji naukowych oraz dziennikarskich.

 

Dr Grzegorz Ronekadiunkt

2002 r. – magisterium, doktorat Ewolucja ideologii i doktryny brytyjskiej Partii Pracy po II wojnie światowej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki dotyczącej Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej i systemu politycznego tego państwa. Obszary badań naukowych obejmują także zagadnienia dotyczące przywództwa politycznego, stosunków międzynarodowych, w tym kwestii wschodniego wymiaru polityki UE. Bada również procesy zachodzące wewnątrz UE, w tym różne aspekty integracji Wielkiej Brytanii z jej strukturami. Jest autorem dwu monografii oraz kilkunastu artykułów naukowych. Współpracuje z London School of Economics and Political Science, a także z Grupą Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych „Britannia” (Uniwersytet Warszawski).

 

Dr Agnieszka Zaręba – adiunkt

2001 – magisterium, 2007 r. – doktorat: Kreowanie wizerunku lidera partii politycznej w III Rzeczypospolitej Polskiej, 2002 r. − studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki marketingu politycznego, kreowania wizerunku polityka, komunikowania politycznego oraz międzynarodowego, a także mediów masowych. Autorka monografii i kilkunastu artykułów naukowych. Członek Komisji ds. Promocji Wydziału Nauk Społecznych KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego.

 

 

 

Kierownik Katedry

 

dr hab. Jacek Witold Wołoszyn

e-mail: jwoloszyn@kul.pl


Pracownicy Katedry
dr Agnieszka Łukasik-Turecka, adiunkt
e-mail: aturecka@kul.pl

dr Grzegorz Ronek, adiunkt
e-mail: grzegorz.ronek@kul.pl

dr Agnieszka Zaręba, adiunkt

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017, godz. 13:54 - Agnieszka Zaręba