Katedra Gospodarki Europy Środkowej i Wschodniej

Kierownik  Dr hab. Kateryna Waśkiwska, prof. KUL

Dr Grzegorz Krawczyk - adiunkt

 

Katedra Historii i Nauk Politycznych 

Kierownik  Dr hab. Jacek Sawicki, prof. KUL

Dr Katarzyna Krzywińska - adiunkt

 

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych i Badań Etnicznych

 

Dr Bernard Arndt - adiunkt

Ks. dr Andrzej Niedużak - adiunkt

Dr Stefania Skowron-Markowska - adiunkt

 

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Publicznej

Kierownik - Dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL 

Dr Piotr Rubaj - adiunkt

Dr Wiktoria Wojciechowska - adiunkt