Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Publicznej

Kierownik - Dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL 

Ks. dr Andrzej Niedużak - adiunkt

Dr Piotr Rubaj - adiunkt

Dr Magdalena Sławińska - adiunkt

Dr. Dariusz Wojnarski - adiunkt