INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

 

Dyrektor - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, tel. 81/454-54-68
Sekretarz - mgr Iwona Kuta-Wysmulska

                  dr Monika Popek (zastępstwo), tel. 81/454-54-02

 

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Kierownik - prof. dr hab. Zofia Stępniewska, tel. 81/454-54-56
dr Artur Banach, adiunkt, tel. 81/454-54-42
dr Agnieszka Kuźniar, adiunkt, tel. 81/454-54-61
dr Anna Pytlak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-54-61
dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt, tel. 81/454-54-60
dr Agnieszka Wolińska, adiunkt, tel. 81/454-54-60

mgr Weronika Goraj, asystent, tel. 81/454-54-61
mgr inż. Andrzej Górski, samodzielny asystent naukowo-techniczny, 
tel. 81/454-54-42
mgr Anna Sochaczewska, samodzielny asystent naukowo-techniczny, tel. 81/454-54-37

 

Katedra Biologii Molekularnej
Kierownik - prof. dr hab. Ryszard Szyszka, tel. 81/454-54-50

dr hab. Hieronim Golczyk, adiunkt, tel. 81/454-54-45
dr hab. Danuta Kruszewska, adiunkt

dr hab. Konrad Kubiński, adiunkt, tel. 81/454-54-43

dr hab. Halina Zaporowska, adiunkt, tel. 81/445-46-34
dr inż. Andrea Baier, adiunkt, tel. 81/454-54-26
dr Monika Jach, adiunkt, tel. 81/454-54-32

dr Monika Janeczko, asystent, tel. 81/454-54-25

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent, tel. 81/454-54-25
dr Maciej Masłyk, adiunkt, tel. 81/454-54-51
dr Robert Świder, asystent, tel. 81/454-54-23
mgr Ewa Gizińska, asystent - urlop, tel. 81/454-54-21

mgr Aleksandra Martyna, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-23

 

Katedra Bionanomateriałów
Kierownik - prof. dr hab. Piotr Staszczuk, tel. 81/454-54-27

dr Anna Borówka, asystent, tel. 81/454-56-65

dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt - urlop do 15.02.2017
dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt, tel. 81/454-54-30
mgr Magdalena Rycyk, asystent, tel. 81/454-54-24

mgr Ewelina Lech-Pituch, starszy referent techniczny

mgr Dagmara Zimmerman-Rysz, starszy referent techniczny (zastępstwo), tel. 81/454-54-24

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Kierownik - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, tel. 81/454-54-15

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr inż. Ewa Dziadczyk, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62
mgr Paweł Patrzylas, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62
mgr Mariusz Spaczyński, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

mgr Anna Skrabucha-Stępniak, samodzielny referent techniczny,
tel. 81/454-54-16

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Kierownik - dr hab. Anna Rymuszka, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr hab. Anna Sierosławska, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr Tomasz Lenard, asystent, tel. 81/454-54-58
dr Radosław Mencfel, adiunkt, tel. 81/454-54-58

mgr Agnieszka Welman-Styk, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-19 

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017, godz. 14:54 - Anita Marszelewska