INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

 

Dyrektor - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, tel. 81/454-54-68
Sekretarz - mgr Iwona Kuta-Wysmulska (urlop)

                  dr Monika Popek (zastępstwo), tel. 81/454-54-02

 

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Kurator - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, tel. 81/454-54-15

prof. dr hab. Zofia Stępniewska, prof. zw. do 19.01.2019, tel. 81/454-54-56

dr hab. Agnieszka Wolińska, adiunkt, tel. 81/454-54-60
dr Artur Banach, adiunkt, tel. 81/454-54-42
dr Agnieszka Kuźniar, adiunkt, tel. 81/454-54-61
dr Anna Pytlak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-54-61
dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt, tel. 81/454-54-60

mgr Weronika Goraj, asystent, tel. 81/454-54-61

mgr Kinga Włodarczyk, asystent naukowy (3/4 etatu), tel. 81/454-54-61
mgr inż. Andrzej Górski, samodzielny asystent naukowo-techniczny, 
tel. 81/454-54-42
mgr Anna Sochaczewska, samodzielny asystent naukowo-techniczny, tel. 81/454-54-37

 

Katedra Biologii Molekularnej
Kierownik - prof. dr hab. Ryszard Szyszka, tel. 81/454-54-50

dr hab. Hieronim Golczyk, adiunkt, tel. 81/454-54-45

dr hab. Konrad Kubiński, adiunkt, tel. 81/454-54-43

dr hab. Maciej Masłyk, adiunkt, tel. 81/454-54-51

dr inż. Andrea Baier, asystent, tel. 81/454-54-26
dr Monika Jach, adiunkt, tel. 81/454-54-32

dr Monika Janeczko, asystent, tel. 81/454-54-25

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent, tel. 81/454-54-25

dr Robert Świder, asystent, tel. 81/454-54-23
mgr Ewa Gizińska, asystent, tel. 81/454-54-21

mgr Aleksandra Martyna, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-23

 

Katedra Bionanomateriałów
Kierownik - prof. dr hab. Piotr Staszczuk, tel. 81/454-54-27

dr Anna Borówka, asystent, tel. 81/454-56-65

dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt - urlop do 30.09.2019
dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt, tel. 81/454-54-30
mgr Magdalena Rycyk, asystent, tel. 81/454-54-24

mgr Ewelina Lech-Pituch, starszy referent techniczny (urlop)

mgr Dagmara Zimmerman-Rysz, starszy referent techniczny (zastępstwo), tel. 81/454-54-24

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Kierownik - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, tel. 81/454-54-15

dr Małgorzata Poniewozik, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt (urlop)

dr inż. Ewa Dziadczyk, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62
dr Paweł Patrzylas, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

mgr Anna Skrabucha-Stępniak, samodzielny referent techniczny,
tel. 81/454-54-16

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Kierownik - dr hab. Anna Rymuszka, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr hab. Anna Sierosławska, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr Tomasz Lenard, adiunkt, tel. 81/454-54-58
dr Radosław Mencfel, adiunkt, tel. 81/454-54-58

mgr Agnieszka Welman-Styk, starszy referent techniczny (urlop), tel. 81/454-54-19 

 

Autor: Iwona Kuta-Wysmulska
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2018, godz. 11:55 - Anita Marszelewska