INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

 

Dyrektor - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, tel. 81/454-54-68
Sekretarz - mgr Iwona Kuta-Wysmulska (urlop)

                 dr Monika Popek (zastępstwo), tel. 81/454-54-02

 

Katedra Biochemii i Chemii Środowiska
Kierownik - prof. dr hab. Zofia Stępniewska, tel. 81/454-54-56
dr Artur Banach, adiunkt, tel. 81/454-54-42
dr Agnieszka Kuźniar, adiunkt, tel. 81/454-54-61
dr Anna Pytlak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-54-61
dr Anna Szafranek-Nakonieczna, adiunkt, tel. 81/454-54-60
dr Agnieszka Wolińska, adiunkt, tel. 81/454-54-60

mgr Weronika Goraj, asystent, tel. 81/454-54-61
mgr inż. Andrzej Górski, specjalista naukowo-techniczny,
    tel. 81/454-54-42
mgr Anna Sochaczewska, specjalista naukowo-techniczny,  tel. 81/454-54-37

 

Katedra Biologii Molekularnej
Kierownik - prof. dr hab. Ryszard Szyszka, tel. 81/454-54-50

dr hab. Hieronim Golczyk, adiunkt, tel. 81/454-54-45
dr hab. Danuta Kruszewska, adiunkt

dr hab. Konrad Kubiński, adiunkt, tel. 81/454-54-43

dr hab. Halina Zaporowska, adiunkt, tel. 81/445-46-34
dr inż. Andrea Baier, asystent, tel. 81/454-54-26
dr Monika Jach, adiunkt, tel. 81/454-54-32

dr Monika Janeczko, adiunkt, tel. 81/454-54-25

dr Elżbieta Kochanowicz, asystent, tel. 81/454-54-25

dr Maciej Masłyk, adiunkt, tel. 81/454-54-51
dr Robert Świder, asystent, tel. 81/454-54-23
mgr Ewa Gizińska, asystent, tel. 81/454-54-21

mgr Aleksandra Martyna, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-23

 

Katedra Bionanomateriałów
Kierownik - prof. dr hab. Piotr Staszczuk, tel. 81/454-54-27

dr Anna Borówka, asystent, tel. 81/454-54-30

dr Beata Jazurek-Zenatti, adiunkt - urlop do 30.09.2019
dr Ludomir Kwietniewski, adiunkt, tel. 81/454-54-30
mgr Magdalena Rycyk, asystent, tel. 81/454-54-24

mgr Ewelina Lech-Pituch, starszy referent techniczny (urlop)

mgr Dagmara Zimmerman-Rysz, starszy referent techniczny, tel. 81/454-54-24 (zastępstwo)

 

Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Kierownik - dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, tel. 81/454-54-15

dr Aleksandra Seta-Koselska, adiunkt, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

dr inż. Ewa Dziadczyk, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62
mgr Paweł Patrzylas, asystent, tel. 81/454-54-16, 454-54-62

mgr Anna Skrabucha-Stępniak, samodzielny referent techniczny,
    tel. 81/454-56-82

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Kierownik - dr hab. Anna Rymuszka, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr hab. Anna Sierosławska, adiunkt, tel. 81/454-54-53

dr Tomasz Lenard, adiunkt, tel. 81/454-54-58
dr Radosław Mencfel, adiunkt, tel. 81/454-54-58

mgr Agnieszka Welman-Styk, samodzielny referent techniczny (urlop) tel. 81/454-54-19 

 

INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAŃ NAUKOWYCH

 

Dyrektor - dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL, 
    tel. 81/445-46-13, 81/454-56-38

sekretariat - dr Paulina Byzdra-Kusz, tel. 81/454-56-35

 

Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN
Kierownik - dr Waldemar Kazimierczak, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-25

dr Ewa Sajnaga, asystent naukowy, tel. 81/454-56-36

dr Marcin Skowronek, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-36, 81/454-56-33

mgr Magdalena Lis, starszy referent techniczny, tel. 81/454-56-25

 

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej
Kierownik - dr Tomasz Skrzypek, adiunkt naukowy, tel. 81/445-46-48
mgr Emil Zięba, starszy specjalista naukowo-techniczny,
    tel. 81/454-56-11, 81/454-56-04

 

Laboratorium Optyki Rentgenowskiej
Kierownik - dr Robert Mroczka, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-39

dr Rafał Łopucki, asystent naukowy, tel. 81/454-56-37

dr Piotr Sagan, asystent naukowy, tel. 81/454-56-37; 81/454-56-23

mgr Agnieszka Słodkowska, referent techniczny, tel. 81/445-46-20 (23)

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego
Kierownik - dr hab. Agnieszka Ścibior, adiunkt naukowy, tel. 81/454-56-15

dr Joanna Kurus, asystent naukowy, tel. 81/454-56-13

dr Iwona Zwolak, asystent naukowy, tel. 81/454-56-18
mgr Dorota Gołębiowska, specjalista naukowo-techniczny, tel. 81/454-56-13

    

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Kierownik - dr hab. n. med. Magdalena Staniszewska, adiunkt,
tel. 81/454-56-21

dr Ilona Sadok, asystent naukowy, tel. 81/445-46-18
dr Anna Stachniuk, adiunkt naukowy - urlop do 31.01.2021

mgr Ilona Jonik, starszy referent techniczny (urlop)

dr Kamila Rachwał, starszy referent techniczny (zastępstwo), tel. 81/445-46-18

 

Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych
Kierownik - dr hab. Elżbieta Stefaniak, prof. KUL,
tel. 81/445-46-13, 81/454-56-30

dr Agnieszka Szmagara, asystent naukowy, tel. 81/454-56-31

mgr Agnieszka Krzyszczak, referent techniczny, tel. 81/454-56-32

 

Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury 

 

 

POZOSTALI PRACOWNICY WYDZIAŁU

mgr Grzegorz Żukociński, specjalista ds. aparatury naukowo-badawczej, tel.
81/445-46-23, 81/445-46-20 

  

EMERYTOWANI PRACOWNICY WYDZIAŁU

dr hab. Krzysztof Czernaś

prof. dr hab. Zofia Fischer

prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

prof. dr hab. Władysława Wojciechowska

ks. prof. dr hab. Stanisław Zięba

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018, godz. 14:22 - Anita Marszelewska