Kierownik Pracowni - dr Sylwia Terpiłowska

Konsultacje: w dniach zajęć wg planu, sala 2.3.2, budynek IŚ

 

mgr Katarzyna Czarnek - asystent naukowo-dydaktyczny

Konsultacje: w dniach zajęć wg planu, sala 2.3.1, budynek IŚ

 

 

 

 

 

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017, godz. 15:13 - Adam Garbacz