Kierownik Katedry - prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Kontakt:

- e-mail: kuczon@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 504, nr wew. KUL 5504

 

dr Taras Kavektskyy - adiunkt

Kontakt:

- e-mail: kavetskyy@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

 

 

Autor: Mariusz Trzciński
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2018, godz. 10:11 - Adam Garbacz