Kierownik Katedry - prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Kontakt:

- e-mail: kuczon@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 504, nr wew. KUL 5504

 

dr Taras Kavektskyy - adiunkt

Kontakt:

- e-mail: kavetskyy@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

 

mgr Andrzej Marek - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: amarek@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

 

mgr Mariusz Trzciński - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: mariuszt@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

Autor: Mariusz Trzciński
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 08:46 - Adam Garbacz