Kierownik Katedry - prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

Kontakt:

- tel.: 81/45 45 504, nr wew. KUL 5504

Konsultacje: Środa - godz. 11.00 - 12.30, budynek IM

 

dr Taras Kavektskyy - adiunkt

Kontakt:

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

 

mgr Andrzej Marek - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: amarek@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

Konsultacje: Czwartek - godz. 16 - 17, sala 104, budynek IM

 

mgr Mariusz Trzciński - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: mariuszt@kul.lublin.pl

- tel.: 81/45 45 513, nr wew. KUL 5513

Konsultacje:

- Poniedziałek - godz. 16.00 - 17.00, pokój 104, budynek IM

Autor: Mariusz Trzciński
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2017, godz. 17:03 - Andrzej Marek