Katedra Międzynarodowych

Stosunków Gospodarczych

Pracownicy

 

 

dr Bartosz Jóźwik - starszy wykładowca

konsultacje:

piątek

12.30-14.00

C-436

Zajęcia dydaktyczne

 

dr Piotr Rubaj - adiunkt

konsultacje:

wtorek

18.20-19.40

C-436

 

Dr hab. Kazimierz Albin Kłosiński

Klosinski

 

Członek gremiów naukowych: European Association for Evolutionary Political Economy, Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (członek Rady Naukowej od 2010 r.), Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej, Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Administracji i Zarządzania "WAWELSKA 56" (prezes od 2010 r.)

 

Konsultacje:

Czwartek Tydz. B 11.30-12.30, sala C-436

 

Autor: Tatiana Rozumowska-Gapeeva
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2017, godz. 23:00 - Piotr Rubaj