DZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM

 

Kierownik Działu Gospodarki Mieniem

mgr Agnieszka Ogorzałek

e-mail: agnes@kul.pl, tel. 81 445 32 13, pok. C-216

 

 

SEKCJA  RUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI

 

Samodzielny referent

mgr Agnieszka Ciaś

tel. 81 445 32 13, pok. C-216

 

Specjalista

mgr inż. Beata Foksowicz

tel. 81 445 32 08, pok. C-208

 

Starszy referent

Grzegorz Grabek

tel. 81 445 32 07, pok. C-207

 

Specjalista

mgr Waldemar Jakubuszek

tel. 81 445 32 07, pok. C-207

 

Samodzielny referent

lic. Emilia Olszak

tel. 81 445 32 07, pok. C-207

 

Specjalista

mgr Alicja Rut-Rutowicz

tel. 81 445 32 08, pok. C-208

 

Specjalista

Jerzy Turek

tel. 81 445 32 08, pok. C-208

 

SEKCJA TRANSPORTU 

tel. 81 445 41 60

 

Kierowca

Kazimierz Chrzanowski

 

Kierowca

Mariusz Kolasa

 

Kierowca

Piotr Ludziak

 

 

SEKCJA ZAOPATRZENIA

 

Specjalista

mgr Anna Marzec

e-mail: annamarzec@kul.lublin.pl, tel. 81 445 41 60, pok. C-213

 

Główny specjalista

Zygmunt Sawa

e-mail: zsawa@kul.pl, tel. 81 445 41 60, pok. C-213

Magazyn administracyjno-biurowy

Specjalista

Iwona Śliwińska

e-mail: tajget@kul.pl, tel. 81 445 42 63

 

Magazynier

Józef Rumiński

e-mail: ruminski@kul.pl, tel. 81 445 42 63

 

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 08:21 - Agnieszka Ogorzałek