Kierownik Katedry - dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

TBialopiotrowicz-CV_KUL.docx

TBPub2Actual_02_2013.doc 

Kontakt:

- e-mail: tomaszb@kul.lublin.pl;

- tel.:81/ 45 45 506, nr wew. KUL 5506

 

 

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL - profesor nadzwyczajny

Z.Duriagina - CV

Kontakt:

- e-mail:

 

 

 

mgr Katarzyna Grąz - asystent naukowo-dydaktyczny

Temat pracy magisterskiej: "Chemiczne badania azbestu i innych włókien mineralnych"

Kontakt:

- e-mail: katarzyna.graz@kul.lublin.pl;

- tel.: 81/ 45 45 508, nr wew. KUL 5508

 

 

mgr Anna Gronba-Chyła - asystent naukowo-dydaktyczny

Temat pracy magisterskiej: "Ocena zanieczyszczeń powietrza na składowisku azbestu"

Kontakt:

- e-mail: amgronba@kul.lublin.pl ;

- tel.: 81/ 45 45 508, nr wew. KUL 5508

 

 

dr Jakub Nowak - adiunkt

Kontakt:

- e-mail: nowak@kul.pl;

- tel.: 81/ 45 45 511, nr. wew. KUL 5511

 

 

dr Paweł Kwaśnicki - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: kwasnickipawel@gmail.com

- tel.: 81/ 45 45 507, nr. wew. KUL 5507

 

 

dr inż. Ewelina Grabias - adiunkt

Kontakt:

- e-mail: ewelina.grabias@kul.pl

- tel.: 81/ 45 45 507, nr. wew. KUL 5507

 

 

prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka - profesor nadzywczajny

Kontakt:

- e-mail: fiodorp@kul.lublin.pl lub panteleyenkofi@tut.by

 

 

dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL - profesor nadzwyczajny

Kontakt:

- e-mail: vlevytskyj@gmail.com

Autor: Anna Gronba
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 08:17 - Adam Garbacz