dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL 

TBialopiotrowicz-CV_KUL.docx

TBPub2Actual_02_2013.doc 

 81/ 45 45 506

nr wew. KUL 5506

 

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

 81/ 45 45 504

nr wew. KUL 5504

 

 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

Z.Duriagina - CV

 

mgr Katarzyna Grąz - asystent

 temat pracy magisterskiej: „Chemiczne badania azbestu i innych włókien mineralnych”

 81/ 45 45 508

nr wew. KUL 5508

 

 

mgr Anna Gronba-Chyła - asystent 

temat pracy magisterskiej: „ Ocena zanieczyszczeń powietrza na składowisku azbestu”

81/ 45 45 508

nr wew. KUL 5508

 

 

 dr Jakub Nowak - adiunkt

81/ 45 45 511

nr wew. KUL 5511

 

dr inż. Maciej Jarzębski - adiunkt

 

http://pracownik.kul.pl/maciej.jarzebski

www.researchgate.net/profile/Maciej_Jarzebski

 

dr Paweł Kwaśnicki - asystent

Autor: Anna Gronba
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 10:43 - Rafał Kuzioła