Kierownik Katedry - dr hab. Tomasz Białopiotrowicz, prof. KUL

TBialopiotrowicz-CV_KUL.docx

TBPub2Actual_02_2013.doc 

Kontakt:

- e-mail: tomaszb@kul.lublin.pl;

- tel.:81/ 45 45 506, nr wew. KUL 5506

Konsultacje: Wtorek - godz. 16.00 - 17.30, pokój 405, budynek IM

 

 

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL - profesor nadzwyczajny

Z.Duriagina - CV

Kontakt:

- e-mail:

Konsultacje: ustalane indywidualnie w razie potrzeb studentów po wcześniejszym ustaleniu e-mail lub telefonicznym

 

 

 

mgr Katarzyna Grąz - asystent naukowo-dydaktyczny

Temat pracy magisterskiej: "Chemiczne badania azbestu i innych włókien mineralnych"

Kontakt:

- e-mail: katarzyna.graz@kul.lublin.pl;

- tel.: 81/ 45 45 508, nr wew. KUL 5508

 

 

mgr Anna Gronba-Chyła - asystent naukowo-dydaktyczny

Temat pracy magisterskiej: "Ocena zanieczyszczeń powietrza na składowisku azbestu"

Kontakt:

- e-mail: amgronba@kul.lublin.pl ;

- tel.: 81/ 45 45 508, nr wew. KUL 5508

 

 

dr Jakub Nowak - adiunkt

Kontakt:

- e-mail: nowak@kul.pl;

- tel.: 81/ 45 45 511, nr. wew. KUL 5511

Konsultacje: Wtorek - godz. 10.00 - 11.30

 

 

dr Paweł Kwaśnicki - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: kwasnickipawel@gmail.com

Konsultacje: ustalane indywidualnie w razie potrzeb studentów po wcześniejszym ustaleniu e-mail lub telefonicznym

 

Autor: Anna Gronba
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2017, godz. 12:07 - Adam Garbacz