Kierownik Pracowni - dr inż. Franciszek Świtała

Kontakt:

- e-mail: farnciszek.switala@yandex.ru

 

dr inż. Witold Adamowski - adiunkt

Kontakt:

- e-mail: witoldadamowski@wp.pl

 

mgr inż. Ewa Hołota - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

- e-mail: ewaholota@kul.pl

Autor: Rafał Kuzioła
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 08:07 - Adam Garbacz