Kierownik Katedry - dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

Kontakt: gmazurkiewicz@kul.lublin.pl,  tel.: 602 177 058

 

dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL - profesor nadzwyczajny

Kontakt: cherniuk@kul.lublin.pl

 

dr Marek Jelonek - adiunkt

Kontakt: jelonek@kul.lublin.pl

 

dr hab. Małgorzata Gonera, prof. KUL - profesor nadzwyczajny

Kontakt:

 

mgr Robert Stachyra - asystent naukowo-dydaktyczny

Kontakt:

 


 

 

Autor: Andrzej Marek
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 08:20 - Adam Garbacz