INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

Dyrektor - dr hab. August Zapała, prof. KUL

 

1. Katedra Analizy Funkcjonalnej, tel. 445 45 14, 15

Kierownik - vacat

mgr Magdalena Zoła, wykładowca

 

2. Katedra Analizy Matematycznej, tel. 445 45 22, 13, 21

Kierownik - prof. dr hab. Witold Jarczyk, prof. zw.

dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

dr Beata Kraska, asystent

 

3. Katedra Analizy Numerycznej i Programowania, tel. 445 45 06, 03, 04, 05, 07, 10

Kierownik - dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL

prof. dr hab. Anatoliy Melnyk, prof. zw.

dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL
dr hab. Małgorzata Charytanowicz, adiunkt
dr Joanna Kapusta, adiunkt
dr Maciej Romaniuk, adiunkt

dr Przemysław Rutka, adiunkt

mgr Zofia Marek, asystent

mgr Bruno Sadok, asystent

dr Henryk Malinowski, starszy wykładowca

mgr Marek Persona, wykładowca

mgr Paweł Pylak, wykładowca

 

4. Katedra Analizy Obrazów, tel. 445 45 61

Kierownik - vacat

dr Krzysztof Bartyzel, adiunkt

mgr Michał Horodelski, asystent

 

5. Katedra Analizy Zespolonej, tel. 445 45 49, 48, 23

Kierownik - dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

dr Andrzej Michalski, adiunkt

dr Armen Grigoryan, starszy wykładowca


6. Katedra Modelowania Matematycznego, tel. 445 45 63

Kierownik - prof. dr hab. Piotr Matus, prof. zw.

mgr inż. Magdalena Wilkołazka, asystent


7. Katedra Równań Różniczkowych i Całkowych, tel. 445 45 11, 08, 61

Kierownik - vacat

dr Paweł Karczmarek, adiunkt
dr Dorota Pylak, adiunkt
dr Paweł Wójcik, asystent


8. Katedra Systemów Operacyjnych i Sieciowych, tel. 445 45 09

Kierownik - prof. dr hab. Paweł Urbanowicz, prof. zw.

dr Marcin Płonkowski, adiunkt
dr Michał Dolecki, adiunkt

 

9. Katedra Sztucznej Inteligencji, tel. 445 45 03, 10

Kierownik - vacat

dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL

dr hab. Siergiej Nowikow, prof. KUL (kurator Katedry)

dr Viktor Melnyk, prof. KUL

dr Andrzej Bobyk, adiunkt

dr inż. Rafał Lizut, adiunkt

 

10. Katedra Teorii Funkcji Rzeczywistych, tel. 445 45 19, 20, 15

Kierownik - dr hab. Wojciech Zygmunt, adiunkt

dr Grzegorz Dymek, adiunkt

mgr Małgorzata Fedor, asystent

mgr Agnieszka Partyka, wykładowca


11. Katedra Teorii Prawdopodobieństwa, tel. 445 45 16, 17, 18, 12

Kierownik - dr hab. August Zapała, prof. KUL

dr Adam Kiersztyn, adiunkt
mgr Patrycja Jędrzejewska, asystent

dr Wiesław Główczyński, starszy wykładowca

 

 

INSTYTUT ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

Dyrektor - dr hab. Ewa Trzaskowska, tel. 445 45 32

 

1. Katedra Ekologii Krajobrazu, tel. 445 45 31, 29

Kierownik - dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL

dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL

mgr Piotr Kociuba, asystent
mgr inż. Adam Stępień, asystent

 

2. Katedra Kształtowania Otoczenia,

Kierownik - vacat (Kurator - dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL)

prof. dr hab. Tomasz Stuczyński, prof. zw.

prof. dr hab. Kateryna Vaskivska, prof. zw.

ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL

dr hab. Andrzej Zalewski, prof. KUL

dr Grzegorz Krawczyk, adiunkt

dr Olga Ostaszewska, adiunkt

 

3. Katedra Kultury Przestrzeni

Kierownik - dr hab. Sławomir Kolo, prof. KUL

dr inż. Jarosław Janecki, adiunkt 

dr inż. Jan Niedźwiedź, adiunkt

 

4. Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu, tel. 445 45 30, 36, 39, 27, 29

Kierownik - vacat

prof. dr hab. Joanna Nowak, prof. zw.

ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

dr inż. Piotr Kulesza, adiunkt

dr Magdalena Lubiarz, adiunkt

dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko, adiunkt

mgr Hanna Kozak, asystent naukowy

mgr Marek Solski, asystent

 

5. Katedra Projektowania Krajobrazu, tel. 445 45 35, 34 

Kierownik - dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki, prof. KUL

s. dr inż. arch. Anna Tejszerska, adiunkt

dr inż. Jan Kamiński, asystent

mgr inż. Piotr Szkołut, asystent

mgr inż. Wojciech Januszczyk, wykładowca
mgr inż. arch. Iwona Wiśniewska, wykładowca

 

6. Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu, tel. 445 45 32, 26, 27, 28

Kierownik - vacat

prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. zw.

dr hab. Ewa Trzaskowska, adiunkt

dr Joanna Renda, adiunkt

mgr inż. Paweł Adamiec, asystent

dr inż. Katarzyna Karczmarz, asystent

dr Dawid Soszyński, asystent

 

 

EMERYTOWANI PRACOWNICY WYDZIAŁU

 

prof. dr hab. Elżbieta Cichocka

dr hab. Janusz Czyż

prof. dr hab. Irena Duer

prof. dr hab. Wojciech Goszczyński

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016, godz. 18:01 - Ewa Pajdowska