dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof KUL

Kierownik Katedry

 

ul. Konstantynów 1 I

tel. (081) 454-54-15

e-mail: eskorzynska@kul.lublin.pl

 

 dr Aleksandra Seta-Koselska

 Adiunkt

 

ul. Konstantynów 1 I, 1 H,

tel. (081) 454-54-16, 445-45-62

e-mail: bionix@kul.lublin.pl

 

 

 dr Ewa Dziadczyk

 Asystent

 

ul. Konstantynów 1 I, 1 H,

tel. (081) 454-54-16, 445-45-62

e-mail: edziadczyk@interia.pl

 

 

mgr Paweł Patrzylas

 Asystent

 

ul. Konstantynów 1 I, 1 H,

tel. (081) 454-54-16, 445-45-62

e-mail: bruce82@kul.lublin.pl

 

mgr Mariusz Spaczyński

Asystent

 

ul. Konstantynów 1 I, 1 H,

tel. (081) 454-54-16, 445-45-62

e-mail: mspaczynski@kul.lublin.pl

 

 

mgr Anna Skrabucha-Stępniak

Samodzielny Referent Techniczny

 

ul.Konstantynów 1 I

tel. (081) 454-56-82

e-mail: anna83@kul.lublin.pl

 

 

 

 

Autor: Mariusz Spaczyński
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2017, godz. 10:52 - Anita Marszelewska