Ks. dr hab. JERZY KOPEREK, prof. KUL

Kierownik Katedry Życia Społecznego Rodziny

 

ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL  

Urodzony 12.04.1960. w Łodzi; w latach 1980-85 studia filozoficzno-teologiczne; w 1986 roku uzyskał bakalaureat w Pontificio Istituto di Spiritualit’a „Teresianum”, a następnie w Pontificia Universit’a Gregoriana w Rzymie, gdzie w 1988 uzyskał licencjat z teologii moralnej; w latach 1988-89 studiował w Pontificia Universit’a di San Tommaso „Angelicum” w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat, a w 1992 roku także na Gregorianym; w 1991 został zatrudniony jako asystent w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a w 1992 jako adiunkt przy Katedrze Teorii Państwa i Polityki Międzynarodowej; w 2008 roku habilitował się z zakresu nauk humanistycznych; w 2008 roku został zatrudniony w Instytucie Nauk o Rodzinie KUL, gdzie od 2009 roku jest kierownikiem Katedry Życia Społecznego Rodziny. Jest redaktorem naczelnym „Europejskiego Przeglądu Naukowego”, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i International Political Science Association (IPSA); Ks. profesor współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w Polsce i zagranicą, m.in. Universit’a Cattolica del Sacro Cuore, Centro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della Chiesa. Do głównych kierunków jego badań należą: społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, prawa rodziny, polityka społeczna, praca socjalna, katolicka nauk społeczna, teoria państwa.

 


 

Ks. dr hab. JAROSŁAW JĘCZEŃ

  ks. dr Jarosław Jęczeń

Adiunkt w Katedrze Życia Społecznego Rodziny. Od roku 2003 jest wykładowcą w Instytucie Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii KUL. W roku 2008 został wice-dyrektorem Instytutu Nauk o Rodzinie KUL, od lutego 2011 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Nauk o Rodzinie, a od 1 stycznia 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku - Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. Wiodący przedmiot z zakresu etyki mass mediów to: Media w życiu rodziny; zakres badań naukowych w oparciu o personalistyczny kierunek myślenia Karola Wojtyły to: antropologia mass mediów, komunikacja interpersonalna i medialna. Więcej na stronie, kontakt: email

 


Dr ADAM ZADROGA

Dr Adam Zadroga  

Adiunkt w Katedrze Życia Społecznego Rodziny. Z Wydziałem Teologii KUL związany jest od roku 2007, gdzie początkowo prowadził zajęcia zlecone w Instytucie Teologii Moralnej. W roku 2008 został asystentem w Katedrze Historii Teologii Moralnej, a rok później awansował na adiunkta w tejże Katedrze. Z Katedrą Życia Społecznego Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej związał się jako adiunkt od roku akademickiego 2012/2013. Posiada magisterium z teologii (2003) i ekonomi (2004), jest doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej (2007) oraz od roku 2011 w trakcie studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Główne kierunki zainteresowań badawczych: etyka biznesu, ekonomia społeczna, finanse osobiste i rodzinne. Więcej na stronie, kontakt: email

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2014, godz. 14:43 - Ewa Zięba