Ks. dr hab. WITOLD JANOCHA, prof. KUL

 

  

Kierownik Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością.

  

Ur. 15 czerwca 1964 r. w Porąbkach (diecezja kielecka). W latach 1984-1990 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach uwieńczone obroną pracy magisterskiej. Dnia 9 czerwca 1990 r. z rąk ks. bpa Stanisława Szymeckiego przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1990-1994 pracował jako wikariusz w parafii Bożego Ciała w Busku-Zdroju i w 1994 rozpoczął studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Stopień doktora uzyskał w 2001 r.

W latach 2000-2005 był dyrektorem Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Piekoszowie koło Kielc. Od roku 2002-2008 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2005-2008 pełnił funkcję proboszcza w parafii pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku, a od 2008 r. podjął pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologii KUL. Od października 2012 r. kierownik Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością, a od września 2013r. dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.

Towarzyszył sportowcom na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku i od 16 października tegoż roku pełni funkcję krajowego duszpasterza sportowców z niepełnosprawnością.

 

Główne kierunki badań: socjologia niepełnosprawności; socjologia rodziny; socjologia religii.

 

Poza tym lubi …. Włochy, angielski i słoneczne dni.

 


 

Dr KATARZYNA ZIELIŃSKA-KRÓL

Ur. 20 maja 1977 roku w Bełżycach.  W latach 1997 – 2001 studiowała na Wydziale Politologii, następnie na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. W roku 2001 uzyskała stopień magistra politologii. W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracę naukową rozpoczęła w roku 2010 jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od roku 2011 została zatrudniona jako asystent w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 2014 zatrudniona na stanowisku adiunkt w Katedrze Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością.

Opiekun III roku Nauk o Rodzinie.

 

Obszar zainteresowań naukowych to socjologia rodziny (współczesne przemiany ojcostwa i macierzyństwa, samotność, starość) oraz socjologia niepełnosprawności.

 

Poza tym …. żona i matka (Pawła, Piotra, Hani i Jasia). Lubi podróże, Mazury i hiszpański.

 

 


Dr ANNA ANDRZEJEWSKA-CIOCH

 

Dr Anna Andrzejewska-Cioch  

Pedagog, familiolog, asystent w Katedrze Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością KUL. Zawodowo - pracownik socjalny, kurator sądowy oraz tłumacz przewodnik osób głuchoniewidomych. Od 2008 roku związana pracą dydaktyczną z Instytutem Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Kurator Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej KUL.

Zainteresowania naukowe dotykają problematyki uzależnień od Internetu, zagadnienia samobójstw dzieci i młodzieży w tym uwarunkowanych kontaktem z Internetem, oraz szeroko rozumianej pracy socjalnej. Kontakt: email

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2015, godz. 21:08 - Katarzyna Zielińska-Król