Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomi 
dr hab. Leszek Ćwikła

Katedra Historii Prawa

Kierownik - dr hab. Leszek Ćwikła, adiunkt

ks. dr Marek Kozera, adiunkt

dr Artur Lis, adiunkt, sekretarz

dr Dorota Stolarek, adiunkt

dr Paweł Rogowski, asystent

mgr Łukasz Kosiba, doktorant

mgr Mateusz Paluch, doktorant

mgr Kamil Radłowski, doktorant

 

Katedra Prawa Publicznego

Kierownik - vacat

dr Marek Bielecki, adiunkt

dr Dominik Tyrawa, adiunkt, sekretarz

mgr Iwona Butryn, asystent

dr Kamil Woźniak, asystent

 

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Kurator - dr hab. Leszek Ćwikła, adiunkt

dr Filip Ciepły, adiunkt

dr Damian Gil, adiunkt

dr Mirosław Kopeć, asystent, sekretarz

 

Katedra Prawa Prywatnego

Kierownik - prof. dr hab. Volodymyr Kossak, prof. zw.

dr Paweł Bucoń, adiunkt

dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, adiunkt, sekretarz

dr Grzegorz Wolak, adiunkt

dr Dariusz Żak, adiunkt

 

Katedra Bankowości, Prawa Finansowego i Instytucji Finansowych

Kierownik - dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

dr Piotr Pomorski, adiunkt

dr Piotr Sołtyk, adiunkt

mgr Michał Jędrzejczyk, asystent

mgr Anna Krawczyk-Sawicka, asystent, sekretarz

 

Katedra Teorii i Polityki Ekonomicznej

Kierownik - prof. dr hab. Marian Kozaczka, prof. zw.

dr Maria Borowska, starszy wykładowca

 

Katedra Ekonometrii i Rachunkowości

Kierownik - prof. dr hab. Viktor Chepurko, prof. zw.

dr Barbara Lubas, adiunkt 

dr Beata Piasny, adiunkt 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk, asystent

dr Dorota Tokarska, asystent, sekretarz

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2015, godz. 20:03 - Filip Ciepły