Obsada personalna Instytutu Prawa i Ekonomii

Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomi : vacat

Katedra Prawa Prywatnego

Kurator - ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. KUL

dr Paweł Bucoń, adiunkt

ks. dr Szymon Pikus, adiunkt

dr Sławomir Serafin, adiunkt

dr Marta Stepnowska-Michaluk, adiunkt

dr Grzegorz Wolak, adiunkt

dr Dariusz Żak, adiunkt

dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, adiunkt

dr Zbigniew Nagórny, adiunkt

mgr Michał Jędrzejczyk, asystent

mgr Marcin Owsianka, asystent

mgr Kamil Woźniak, asystent

mgr Agata Jakieła, doktorant

 

Katedra Historii Prawa

Kurator - vacat

dr Dorota Stolarek, adiunkt

dr Artur Lis, adiunkt

ks. dr Edward Sitnik, asystent

 

 

Katedra Teorii Prawa

Kierownik - ks. dr hab. Tomasz Rakoczy, prof. KUL

ks. Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, adiunkt

ks. dr Marek Kozera, adiunkt

ks. mgr Tadeusz Janda, asystent

Katedra Prawa Międzynarodowego

Kierownik - prof. dr hab. Pyłyp Pyłypenko, prof. zw.

dr Dominik Tyrawa, adiunkt

mgr Iwona Butryn, asystent

 

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Kierownik - vacat

dr Filip Ciepły, adiunkt

dr Damian Gil, adiunkt

mgr Mirosław Kopeć, asystent

 

 

Katedra Historii Ustroju Państwa

Kierownik - vacat

dr Piotr Pomorski, adiunkt

mgr Paweł Rogowski, asystent

 

Katedra Ekonomii Elektronicznej i Mobilnej

Kierownik:   Dr hab. Antoni Stasch, prof. KUL

Mgr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk

 

Katedra Bankowości i Instytucji Finansowych

Kierownik : Dr hab. Antoni Magdoń
Dr Piotr Sołtyk

 

Katedra Metod i Systemów Zarządzania

Kierownik: vacat

Dr Beata Piasny

Mgr Anna Krawczyk-Sawicka

Mgr Dorota Tokarska

 

 Katedra Teorii i Polityki Ekonomicznej

Kierownik: Dr hab. MarianKozaczka, prof. KUL

Dr Maria Borowska

Dr Anna Jabłońska-Mazur

 

 Katedra Zarządzania Organizacjami

Kierownik: vacat

Dr Tomasz Dziechciarz

Dr Barbara Lubas

 

Katedra Ekonometrii

Kierownik: Prof. dr hab. Viktor Chepurko

Dr hab. Igor Černák, prof. KUL

Prof. dr hab. Dominik Szynal

Dr Marek Nowak

Dr inż. Marcin Pyć

 

Doktorancji prowadzący zajęcia

mgr Joanna Główka, doktorantka

mgr Janusz Luty, doktorant

mgr Szymon Psonka, doktorant

mgr Katarzyna Mastalerczyk, doktorantka

mgr Radosław Piestrak, doktorant

mgr Piotr Tyrawa, doktorant

mgr Łukasz Kosiba, doktorant

mgr Arkadiusz Pawłowski, doktorant

mgr Józef Sadowski, doktorant

mgr Kamil Wiciński, doktorant

mgr Dominika Zybała, doktorant