Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomi 
dr hab. Leszek Ćwikła

Katedra Historii Prawa

Kierownik - dr hab. Leszek Ćwikła 

ks. dr Marek Kozera, adiunkt

dr Artur Lis, adiunkt

dr Dorota Stolarek, adiunkt

dr Paweł Rogowski, asystent

 

  

Katedra Prawa Publicznego

Kierownik - prof. dr hab. Pyłyp Pyłypenko, prof. zw.

dr Marek Bielecki, adiunkt

dr Dominik Tyrawa, adiunkt

mgr Iwona Butryn, asystent

mgr Kamil Woźniak, asystent

 

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Kurator - dr hab. Leszek Ćwikła

dr Filip Ciepły, adiunkt

dr Damian Gil, adiunkt

dr Mirosław Kopeć, asystent

 

Katedra Prawa Prywatnego

Kierownik - prof. dr hab. Volodymyr Kossak, prof. zw.

dr Paweł Bucoń, adiunkt

dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, adiunkt

ks. dr Szymon Pikus, adiunkt

dr Grzegorz Wolak, adiunkt

dr Dariusz Żak, adiunkt

ks. mgr Tadeusz Janda, asystent

ks. dr Edward Sitnik, asystent

 

Katedra Bankowości, Prawa Finansowego i Instytucji Finansowych

Kierownik - dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

dr Piotr Pomorski, adiunkt

dr Piotr Sołtyk, adiunkt

mgr Michał Jędrzejczyk, asystent

mgr Anna Krawczyk-Sawicka, asystent 

 

Katedra Teorii i Polityki Ekonomicznej

Kierownik - dr hab. Marian Kozaczka, prof. KUL

dr Maria Borowska, adiunkt

dr Anna Jabłońska-Mazur, adiunkt

 

Katedra Ekonometrii i Rachunkowości

Kierownik - prof. dr hab. Viktor Chepurko, prof. zw.

prof. dr hab. Dominik Szynal, prof. zw. 

dr Tomasz Dziechciarz, adiunkt

dr Barbara Lubas, adiunkt 

dr Beata Piasny, adiunkt 

dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk, asystent

mgr Dorota Tokarska, asystent

 

Doktoranci

mgr Joanna Główka

mgr Agata Jakieła

mgr Janusz Luty

mgr Szymon Psonka

mgr Katarzyna Mastalerczyk

mgr Radosław Piestrak

mgr Piotr Tyrawa

mgr Łukasz Kosiba

mgr Arkadiusz Pawłowski

mgr Józef Sadowski

mgr Kamil Wiciński

mgr Dominika Zybała

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2015, godz. 20:08 - Filip Ciepły