Dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomi 
dr hab. Leszek Ćwikła

Katedra Historii Prawa

Kierownik - dr hab. Leszek Ćwikła, adiunkt

ks. dr Marek Kozera, adiunkt

dr Artur Lis, adiunkt, sekretarz

dr Paweł Rogowski, adiunkt

dr Dorota Stolarek, adiunkt

 

Katedra Prawa Publicznego

Kurator - prof. dr hab. Volodymyr Kossak, prof. zw.

dr hab. Marek Bielecki, adiunkt

dr Dominik Tyrawa, adiunkt, sekretarz

dr Kamil Woźniak, asystent

mgr Iwona Butryn, asystent

 

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

Kurator - dr hab. Leszek Ćwikła, adiunkt

dr Filip Ciepły, adiunkt

dr Damian Gil, adiunkt

dr Mirosław Kopeć, adiunkt, sekretarz

 

Katedra Prawa Prywatnego

Kierownik - prof. dr hab. Volodymyr Kossak, prof. zw.

dr Paweł Bucoń, adiunkt

dr Agnieszka Ogrodnik-Kalita, adiunkt, sekretarz

dr Grzegorz Wolak, adiunkt

dr Dariusz Żak, adiunkt

 

Katedra Bankowości, Prawa Finansowego i Instytucji Finansowych

Kierownik - dr hab. Antoni Magdoń, prof. KUL

dr Piotr Pomorski, adiunkt

dr Piotr Sołtyk, adiunkt

mgr Michał Jędrzejczyk, asystent, sekretarz

 

Katedra Teorii i Polityki Ekonomicznej

Kierownik - prof. dr hab. Marian Kozaczka, prof. zw.

dr Beata Piasny, asystent, sekretarz

Katedra Ekonometrii i Rachunkowości

Kierownik - prof. dr hab. Viktor Chepurko, prof. zw.

dr Dorota Tokarska, asystent, sekretarz

 

 

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2016, godz. 13:24 - Filip Ciepły