dr hab. Lech Gruszecki - Kierownik Katedry Zastosowań Matematyki

dr hab. Józef Zając, prof. KUL (urlop)
dr Henryk Ponikowski

dr Dorota Jegorow

dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska

Autor: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2016, godz. 16:33 - Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska