Dział Inwestycji i Remontów

 

1. Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

mgr inż. Andrzej Lendzion

tel; 81/445 32 45

 

2. Z-ca Kierownika Działu Inwestycji i Remontów

mgr inż. Krzysztof Targoński

tel; 81/ 445 32 22

 

Sekcja Planowania i Realizacji Inwestycji i Remontów

 

1. Główny Specjalista

mgr inż. Danuta Majewska tel; 81/445 32 19

 

2. Główny Specjalista

inż. Waldemar Matłaszewski tel; 81/445 32 19

 

3. Główny Specjalista

mgr Stanisław Lis tel; 81/445 32 45

 

4. Inspektor nadzoru robót sanitarnych

mgr inż. Jakub Wierzbicki tel; 81/ 445 32 56

 

5. Inspektor nadzoru robót budowlanych

mgr inż. Mirosław Szafran tel; 81/ 445 32 56

 

6. Inspektor nadzoru robót elektrycznych

mgr inż. Piotr Szpatowicz tel; 81/ 445 32 56

 

 

Sekcja Konserwacji i Remontów 

 

1. Starszy Referent

mgr Anna Goś tel; 81/445 3258

 

2. Główny Specjalista

mgr inż. Dariusz Łukasik tel; 81/445 4658, 81/445 3258

 

3. Główny Specjalista

mgr inż. Bogdan Domurad tel; 81/445 32 55

 

4. Główny Specjalista

Wiesław Wilk tel. 81/445 32 55 

 

 

 

 

Autor: Jerzy Kostecki
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2017, godz. 12:36 - Krzysztof Targoński