p._dorota3_200

 

dr hab. Dorota Kornas - Biela, prof. KUL - Kierownik Katedry

 


 

 

 

dr Ewelina Świdrak

 


 

 

dr Beata Jakimiuk

 

 

 


 

 

Byli pracownicy Katedry

 

Dr Anna Lendzion

Mgr Aldona Król

Dr Tomasz Ożóg

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2016, godz. 13:04 - Ewelina Świdrak