Pracownicy działu:
 
mgr Marta Gemborys - p.o. kierownik działu

tel. 445 43 93
tel./fax. 445 41 49
e-mail: mgemborys[at]kul.pl
p. GG-106
 
mgr Renata Ludziak- główny specjalista
 
tel.445 41 50
tel./fax. 445 41 49
p. GG 105

- sporządzanie faktur
- sporządzanie rachunków wewnętrznych
- prowadzenie rezerwacji noclegów w Dworku Staropolskim
- przygotowywanie umów cywilno-prawnych związanych z najmem powierzchni

mgr Krzysztof Pić - kierownik - administrator 

tel. 445 41 00
tel./fax. 445 41 49
e-mail: trink[at]kul.pl
p. GG-105
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami Uczelni ( Gmach Główny, część hotelowa Collegium Jana Pawła II, teren zewnętrzny) oraz dbałość o ich sprawne funkcjonowanie
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii
- prowadzenie rezerwacji noclegów w Domu Profesora KUL
- rezerwacja auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Starej Auli (s.47)
- sprawowanie nadzoru i opieki nad imprezami odbywającymi się w Gmachu Głównym KUL: sympozja, konferencje, kongresy, wystawy, kiermasze, itp.

  mgr Anna Dąbrowska- kierownik-administrator

tel. 445 41 03
tel./fax 445 41 49
e-mail: adabrow[at]kul.pl
p. CTW-22
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami:
*Centrum Transferu Wiedzy
*Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
- dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych

mgr Jadwiga Kowalik - kierownik- administrator

tel. 445 32 31
e-mail: wiga[at]kul.pl
p. GG-105

- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami:
*Collegium Jana Pawła II
*Collegium Norwidianum
- dbałość o sprawne funkcjonowanie budynków
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w budynków
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektu, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
- sprawowanie nadzoru i opieki nad imprezami organizowanymi przez Samorząd Studencki oraz władze Uczelni: konferencje, sympozja, kongresy, wystawy, itp

mgr inż Halina Fromińska- specjalista

tel. 445 41 03
tel./fax. 445 41 49
e-mail: halfrom[at]kul.pl
p. CTW- 22
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami KUL:
*ul. Konstantynów 1, bloki C,E oraz Dom Ogrodnika
- dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa , porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
- naliczanie stałych opłat czynszowych z mieszkań lokatorskich oraz wprowadzanie aktualnych czynszów
- fakturowanie opłat czynszowych dla mieszkańców administrowanych obiektów

Tomasz Dyjak - kierownik- administrator

tel. 445 49 75
e-mail: tdyjak[at]kul.pl
p. 13 WMP
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami przy ul. Konstantynów 1- Budynki wydziału Matematyczno- Przyrodniczego (ul. Konstantynów 1 H,F oraz Al. Kraśnicka 102) oraz dbałość o ich sprawne funkcjonowanie
-dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
 
mgr inż. Arkadiusz Herbin- kierownik-administrator obiektów dydaktycznych przy Drodze Męczenników Majdanka 70
tel. 454-52-55
e-mail: aherbin[at]kul.pl
pok. 215 bud. nr 2
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami dydaktycznymi przy Drodze Męczenników Majdanka 70 (budynki 2i 3 oraz dbałość o ich sprawne funkcjonowanie
-dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
 

  Olga Brennenstuhl- kierownik Domu Pracy Twórczej KUL
 
tel. 81/ 881 02 21
kom.731 124 140

- prowadzenie administracji Domu Pracy Twórczej
- przygotowywanie i realizacja strategii promocji DPT
- nadzór nad podległym personelem
- realizacja świadczonych usług (noclegowe, wynajmu sali konferencyjnej)
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektu, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
 
mgr inż. Anna Ziółek - kierownik- administrator

tel. 445 49 75
e-mail: annaziolek[at]kul.pl
p. 13 WMP
*budynek Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych ul. Konstantynów 1
*budynek Biotechnologii ul. Konstantynów 1
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem obiektami przy ul. Konstantynów 1 oraz dbałość o ich sprawne funkcjonowanie
-dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem

mgr inż. Małgorzata Maj-Bukowska - specjalista

tel. 445 41 00
tel./fax. 445 41 49
e-mail: majbuk[at]kul.pl
p. GG-105
- przyjmowanie i koordynacja zgłoszeń
- prowadzenie ewidencji i wypisywanie zapotrzebowania na odzież roboczą dla pracowników Działu
- pomoc administratorowi Gmachu Głównego KUL
 

 

mgr Jerzy Kostecki- specjalista
- prowadzenie książek obiektów budowlanych
- przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzania operatów szacunkowych lokali
- współpraca z Działem Inwestycji w zakresie koordynacji procesu zawierania umów serwisowych infrastruktury technicznej budynków
- opracowywanie informacji do planu zamówień publicznych w zakresie dostaw mediów do budynków  (w porozumieniu z Działem Inwestycji)
- współpraca z kierownikami pozostałych obiektów KUL nie wchodzących w strukturę DAO w prowadzeniu bieżących spraw dotyczących aktualnych umów przeglądów budynków a także pomoc przy problemach technicznych w budynkach
 
 
mgr Dawid Stępniak-samodzielny referent
tel. 445 43 93
tel./fax. 445 41 49
e-mail: dawid.stepniak[at]kul.pl
p. GG-106
- prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi KUL:
*ul. Chopina 29
*Niecała8
*Ogrodowa 11/6
*Wieniawska 6/35
- dbałość o utrzymywanie bezpieczeństwa , porządku i czystości na terenie administrowanych obiektów i terenów przyległych
- planowanie, koordynowanie oraz nadzór nad pracą pracowników obsługi w/w obiektów
- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym w/w obiektów, zgłaszanie awarii oraz nadzór nad ich usuwaniem
- naliczanie stałych opłat czynszowych z mieszkań lokatorskich oraz wprowadzanie aktualnych czynszów
- fakturowanie opłat czynszowych dla mieszkańców administrowanych obiektów
 

stanowisko obsługi konferencji

tel. 445 41 03
tel./fax. 445 41 49
p. CTW-21 i CTW-22
-obsługa konferencji w zakresie kompletowania pełnej dokumentacji
-rezerwacja i koordynacja terminów konferencji
-wynajmowanie sal w ramach konferencji
-rezerwowanie noclegów dla uczestników konferencji
-reklama konferencji
-wystawianie faktur za uczestnictwo w konferencji
-przygotowywanie umów w ramach współorganizacji i sponsoringu konferencji
-wystawianie rachunków wewnętrznych, obciążeniowych za wynajem sal i noclegów dla organizatorów konferencji
Autor: Anna Dąbrowska
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2016, godz. 11:11 - Anna Dąbrowska