Pracownicy i Doktoranci Katedry Psychologii Osobowości

 
DSC_3928A_4.jpgprof. dr hab. Piotr Oleś, kierownik Katedry [www]

 

Posiada IIo specjalizacji z psychologii klinicznej, zainteresowania naukowe skupiają się wokół kwestii stałości i zmiany osobowości człowieka dorosłego, zwłaszcza w okresie przemian tzw. „połowy życia”, oraz kwestii złożoności i integracji systemu Ja, analizowanej z różnych perspektyw teoretycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puchalska-Wasyl.jpg

dr hab. Małgorzata Puchalska - Wasyl, adiunkt [www]

Główne zainteresowania naukowe to problematyka dialogowego Ja, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska wewnętrznych dialogów, jego funkcji i osobowościowych uwarunkowań, jego związków z twórczością oraz zagadnienia zniekształceń pamięci, jakim podlegają wewnętrzne dialogi.

Praca doktorska zrealizowana w ramach grantu KBN 2 H01F010 22 pt. "Psychologiczna analiza wewnętrznych dialogów. Badania na gruncie teorii H. Hermansa."Laureatka konkursu Monografie organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki realizuje projekt badawczy pt. „Integracja i konfrontacja perspektyw a dystans psychologiczny w dialogu wewnętrznym” (DEC-2012/07/B/HS6/02348).

 

 

dr Małgorzata Sobol - Kwapińska, adiunkt [www]

Zajmuje się psychologią temporalną. Zainteresowania naukowe to psychologia czasu, metafory w psychologii.Praca doktorska zrealizowana w ramach grantu KBN 5 H01F 01820 pt. „Umysłowe reprezentacje czasu: wymiary, struktura, konsekwencje regulacyjne.“

 
ela_chmielnicka__kuter_400

 

dr Elżbieta Chmilenicka - Kuter, adiunkt

Prowadzi badania na gruncie teorii dialogowego Ja. Praca doktorska zrealizowana w ramach grantu KBN H01F037 25, pt. „Dynamika systemu znaczeń osobistych w wyniku konfrontacji z wyobrażoną postacią. Badania uczestników gier fabularnych.” 

 
 

dr Wacław Bąk, adiunkt [www]

Główne zainteresowania naukowe to poznawcza psychologia Ja, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki struktury systemu Ja, rozbieżności w systemie Ja oraz ich związków z samoregulacją.Praca doktorska pt. "Kognitywno - afektywne aspekty rozbieżności w systemie Ja - studium na gruncie teorii E. T. Higginsa."

 dr Tomasz Jankowski
, adiunkt [www]

Główne zainteresowania skupiają się wokół zagadnień mindfulness (uważności), samoświadomości, metapoznania, samoregulacji oraz ich wpływu na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie człowieka. Aktualnie uczestniczy w międzynarodowych badaniach nad orientacją pozytywną, prowadzonych pod kierunkiem prof. P. Olesia oraz prof. G.V. Caprary z Sapienza Università di Roma. Jest beneficjentem kilku grantów finansowanych przez MNiSW i NCN. Prowadzi szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się również terapią osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

 

Autor: Wiesław Talik
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2017, godz. 19:15 - Wacław Bąk