ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL - dyrektor

tel. +48 81 44 54 112

W dniach 4-13 września Dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej KUL - ks. dr hab. Jarosław Jęczeń, prof. KUL przebywa na urlopie wypoczynkowym. Osobą upoważnioną do kontaktu w sekretariacie Szkoły jest p. mgr Emil Wojtaluk

 

 

mgr Cezary Ruta - kierownik sekcji dydaktycznej

tel. +48 81 44 54 111

 

mgr Elżbieta Zwolińska - sekretarz

tel. +48 81 44 54 111

mgr Emil Wojtaluk

tel. +48 81 44 54 111


Lektorki:

mgr Urszula Ciszewska-Psujek

mgr Bożena Krawiec

mgr Maria Łaszkiewicz

mgr Marta Plisiecka

mgr Marzena Porębska

dr Wioletta Próchniak