dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska, prof. KUL - kierownik katedry

 

- doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalistka z dziedziny zarządzania, w latach 1970-1990 pracowała w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, następnie w latach 1990-2009 w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2010-2011- w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University w Nowym Sączu, od 2012 r w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W r. 1984/5 jako stypendystka Fulbrighta przebywała w Uniwersytecie Ann Arbor w USA. W r. 1989/90  brała udział w pracach nad nowym systemem finansowania badań i nad Ustawą o Komitecie Badań Naukowych. Od 1990 r. jest członkiem Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, przez dwie kadencje Zastępca Przewodniczącego Komitetu, aktualnie Przewodnicząca Sekcji Polityki Naukowej tego Komitetu.  Zajmuje się głownie zagadnieniami zarządzania, organizacji i finansowania oraz ewaluacji w nauce i szkolnictwie wyższym, jest autorką blisko 100 publikacji. 

 

 

 

dr Agnieszka Marek

 

dr Joanna Niewiadoma

Autor: Joanna Niewiadoma
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2016, godz. 15:09 - Joanna Niewiadoma