dr hab. Kajetan Perzanowski, prof. KUL

KIEROWNIK
ul. Konstantynów 1H - pokój 403
tel. 81 4454533
e-mail: ekolkraj@kul.lublin.pl

 

 

prof. dr hab. Zofia Fischer
ul. Konstantynów 1H - pokój 402
tel. 81 4454691
e-mail: zofiaf@kul.lublin.pl

 

 

dr Magdalena Niewinna
 ul. Konstantynów 1H - pokój 402
tel. 81 4454691
e-mail: mniewinna@kul.lublin.pl 

 

 

dr Iwona Mróz
ul. Konstantynów 1H - pokój 204
tel. 81 4454645
e-mail: imroz@kul.lublin.pl

 

 

dr Rafał Łopucki
ul. Konstantynów 1H - pokój 204
tel. 81 4454645
e-mail: lopucki@kul.lublin.pl

 

 

dr Daniel Klich
ul. Konstantynów 1H - pokój 208
tel. 81 4454564
e-mail: klich@kul.lublin.pl

 

 

mgr Krzysztof Wojciechowski
ul. Konstantynów 1H - pokój 209 
tel. 81 4454565

 

 

 mgr Sylwia Gielarek
 ul. Konstantynów 1H - pokój 402
tel. 81 4454691
 e-mail: sylwia.gielarek@kul.pl

 

 

ul. Konstantynów 1H - pokój 402
tel. 81 4454691 
 
 
 

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2013, godz. 10:22 - Daniel Klich