p.o. kierownik: dr Grzegorz Wiącek - Biblioteka Uniwersytecka KUL - pokój 303 A, tel. 81 445 31 89

 

mgr Katarzyna Spira, starszy bibliotekarz  

81 445 31 89

mgr Agnieszka Matwis, bibliotekarz  

81 445 31 89

mgr Agnieszka Kulbaka, starszy bibliotekarz  

81 445 31 89

mgr Mirella Nawracała-Urban, kustosz biblioteczny   81 445 31 89
     

 

Autor: Agnieszka Marczak vel Maciejak
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018, godz. 14:47 - Agnieszka Matwis