mgr Barbara Lebedowicz - p. o. kierownika sekcji funduszy strukturalnych; kierownik projektów: "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL", "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa" oraz "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy",

 

lic. Kamil Augustyniak - samodzielny referent, asystent projektu  „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”,

 

mgr Anna Branica - specjalista, Kierownik Projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji", asystent projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL", Kierownik Projektu "Europejski doradca"

 

dr Kamil Dębiński -  specjalista, kierownik projektu "Otwarta Integracja",  kierownik projektu "Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II",

 

dr Zuzanna Gądzik - specjalista, specjalista ds. organizacji staży w projekcie "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa",

 

mgr inż. Edyta Kołtun - specjalista, specjalista ds. organizacji staży w projekcie "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL", kierownik projektu "Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej", specjalista ds. organizacji szkoleń w projekcie "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji"

 

dr Monika Maj - Golianek - specjalista, przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów, urlop,

 

mgr inż. Kamil Maliński - specjalista, specjalista ds. rozliczeń w projektach: "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa" i "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy", specjalista ds. finansów i rozliczeń w projekcie "Otwarta integracja",

 

Maria Moroniak - samodzielny referent, wolontariusz "Otwartej integracji"

 

dr Dorota Prokopiak - specjalista, przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów, urlop

 

mgr Piotr Siemaszko - specjalista, specjalista ds. rozliczeń w projektach: "LUK II - Lubelski Uniwersytet kompetencji", "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL" oraz „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”, przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów,

 

mgr Marlena Struś - specjalista, asystent projektów: "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa", "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy" oraz "Otwarta integracja",

 

lic. Emil Wojtaluk - samodzielny referent, lider wolontariuszy, asystent Lidera merytorycznego w projekcie "Otwarta Integracja".

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2017, godz. 13:44 - Piotr Siemaszko