Beata Cybulak - kierownik Sekcji Funduszy Strukturalnych, kierownik projektów: „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” oraz "Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II",

 

Kamil Augustyniak - asystent projektu  „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”,

 

Anna Branica - specjalista ds. organizacji szkoleń w projekcie "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji", asystent projektu "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL",

 

dr Dorota Bryk - specjalista, kierownik projektu "LUK II - Lubelski Uniwersytet kompetencji", przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów,

 

dr Kamil Dębiński -  kierownik projektu "Otwarta Integracja", 

 

dr Zuzanna Gądzik - specjalista ds. organizacji staży w projekcie "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa",

 

Edyta Kołtun - specjalista ds. organizacji staży w projekcie "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL", kierownik projektu "Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej",

 

Radosław Krajewski - specjalista,

 

Barbara Lebedowicz - kierownik projektów: "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL", "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa" oraz "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy",

 

Kamil Maliński - specjalista ds. rozliczeń w projektach: "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa" i "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy", specjalista ds. finansów i rozliczeń w projekcie "Otwarta integracja",

 

Piotr Siemaszko - specjalista, specjalista ds. rozliczeń w projektach: "LUK II - Lubelski Uniwersytet kompetencji", "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL" oraz „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”, przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów,

 

Marlena Struś - asystent projektów: "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa",  "Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy" oraz "Otwarta integracja",

 

Jerzy Szyndler - specjalista,

 

Emil Wojtaluk - lider wolontariuszy, asystent Lidera merytorycznego w projekcie "Otwarta Integracja",

 

dr Monika Maj - Golianek - urlop.

Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017, godz. 13:44 - Beata Cybulak