Pracownicy Katedry Biografistyki Pedagogicznej:

dr Barbara Borowska, dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL,

dr Małgorzata Łobacz

 

 

 

KIEROWNIK KATEDRY BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

 

 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

 

 

PRACOWNICY

 

 

dr Małgorzata Łobacz – adiunkt

 

 

 

dr Barbara Borowska – adiunkt

 

 

PRACOWNICY EMERYTOWANI

 

dr Anna Petkowicz

 

 

DOKTORANCI

 

 mgr Joanna Dominika Belzyt

 

mgr Angelika Duda

 

mgr Magdalena Gajderowicz

 

mgr Aneta Gąbka


mgr Sylwia Krysa

 

mgr Urszula Maja Krzyżanowska

 
mgr Edmund Kuryluk

 

mgr Paweł Opiłowski

 

mgr Katarzyna Sabat

 

mgr Anna Suska

 

mgr Anna Tyburska

  

WOLONTARIUSZE I SYMPATYCY KATEDRY

 

dr Izabela Nadolnik

 

dr Katarzyna Wołk

 

mgr Elżbieta Krzewska

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, godz. 16:45 - Katarzyna Sabat