Pracownicy Katedry Biografistyki Pedagogicznej:

dr Barbara Borowska, dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL,

dr Małgorzata Łobacz

 

 

 

KIEROWNIK KATEDRY BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

 

 

Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL

 

 

PRACOWNICY

 

 

dr Małgorzata Łobacz – adiunkt

 

 

 

dr Barbara Borowska – adiunkt

 

 

PRACOWNICY EMERYTOWANI

 

dr Anna Petkowicz

 

 

DOKTORANCI

prowadzący zajęcia dydaktyczne:

 

 mgr Joanna Dominika Belzyt

 

mgr Angelika Duda

 

mgr Magdalena Gajderowicz


mgr Sylwia Krysa

 

mgr Urszula Maja Krzyżanowska

 
mgr Edmund Kuryluk

 

mgr Paweł Opiłowski

 

mgr Katarzyna Sabat

  

WOLONTARIUSZE I SYMPATYCY KATEDRY

 

 dr Katarzyna Kosacka

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2016, godz. 08:50 - Katarzyna Sabat