p.o. Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska

dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, prof. KUL

 

 mgr Katarzyna Olko - Sekretarz

 

 

Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

Kierownik – dr hab., prof. KUL Tomasz Białopiotrowicz

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow

dr Jakub Nowak - adiunkt

mgr Anna Gronba-Chyła – asystent naukowo-dydaktyczny

mgr Katarzyna Grąz – asystent naukowo-dydaktyczny

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

dr inż. Maciej Jarzębski - adiunkt

dr Paweł Kwaśnicki - asystent

 

Katedra Chemii Analitycznej Środowiska

Kierownik – dr hab., prof. KUL Barbara Marczewska

dr hab., prof. KUL  Alicja Księżopolska

dr Agnieszka Kramek – asystent naukowo-dydaktyczny

mgr Rafał Kuzioła – asystent naukowo-dydaktyczny

 

Katedra Fizyki Stosowanej

prof. dr hab. Andrzej Kuczumow - Kurator Katedry
dr Taras Kavetskyy - adiunkt 

mgr Andrzej Marek – asystent naukowo-dydaktyczny

mgr Mariusz Trzciński – asystent naukowo-dydaktyczny

 

Katedra Ochrony Wód

Kierownik – dr hab. inż., prof. KUL Grażyna Mazurkiewicz-Boroń

dr hab. Wladymir Cherniu, prof. KUL.

dr Marek Jelonek – adiunkt

mgr Robert Stachyra – asystent naukowo-dydaktyczny

dr hab. Małgorzata Gonera, prof KUL

 

Pracownia Biologii Środowiska

Kierownik – dr Sylwia Terpiłowska

mgr Katarzyna Czarnek – asystent naukowo-dydaktyczny

  

Pracownia Inżynierii Sanitarnej

Kierownik – dr inż. Piotr Surmacz

dr inż. Franciszek Świtała – adiunkt

dr inż. Witold Adamowski – adiunkt

mgr inż. Ewa Hołota – asystent naukowo-dydaktyczny

 

Zespół służby technicznej

mgr Dorota Nowak (2016/2017 urlop)
mgr inż. Adam Garbacz

 

Autor: Justyna Płaza
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2016, godz. 11:14 - Rafał Kuzioła