INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

B

dr hab. Victor Bakhtin, prof. KUL

dr Krzysztof Bartyzel, adiunkt

dr Andrzej Bobyk, adiunkt

mgr Krzysztof Buszowski, asystent

C

dr hab. Małgorzata Charytanowicz, adiunkt

dr hab. Aliaksandr Chychuryn, prof. KUL

D

dr Michał Dolecki, adiunkt

dr Grzegorz Dymek, adiunkt

F

mgr Małgorzata Fedor, asystent

G

dr Wiesław Główczyński, starszy wykładowca

dr Armen Grigoryan, starszy wykładowca

H

mgr Michał Horodelski, asystent

J 

prof. dr hab. Witold Jarczyk, prof. zw.

mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak, asystent

mgr Sara Jurczyk, asystent

K

dr inż. Mariusz Kalita, adiunkt

dr Joanna Kapusta, adiunkt

dr Paweł Karczmarek, adiunkt

dr Adam Kiersztyn, adiunkt

dr hab. Ryszard Kozera, prof. KUL

dr Beata Kraska, asystent

L

dr inż. Rafał Lizut, adiunkt

 

Ł

mgr inż. Paweł Łuciuk, asystent

M

dr Henryk Malinowski, starszy wykładowca

mgr Zofia Marek, asystent

prof. dr hab. Piotr Matus, prof. zw.

prof. dr hab. Anatoliy Melnyk, prof. zw.

dr Viktor Melnyk, prof. KUL

dr Andrzej Michalski, adiunkt

N

dr hab. Siergiej Nowikow, prof. KUL

P

dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL

prof. dr hab. Witold Pedrycz, prof. zw.

dr Marcin Płonkowski, adiunkt

mgr Dorota Pukacz, asystent

dr Dorota Pylak, adiunkt

mgr Paweł Pylak, wykładowca

R

dr hab. Maciej Romaniuk, asystent

dr Przemysław Rutka, adiunkt

S

mgr Bruno Sadok, asystent

dr hab. Ryszard Smarzewski, prof. KUL

U

prof. dr hab. Pavel Urbanovich, prof. zw.

W

mgr inż. Magdalena Wilkołazka, asystent

dr Paweł Wójcik, asystent

Z

dr hab. August Zapała, adiunkt

dr hab. Wojciech Zygmunt, adiunkt

 

 

 

EMERYTOWANI PRACOWNICY INSTYTUTU MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

dr hab. Janusz Czyż

 

dr hab. Jerzy Niewczas

 

Autor: Adam Kiersztyn
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2018, godz. 11:03 - Ewa Pajdowska