Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL

Katedra
Pedagogiki Opiekuńczo–Wychowawczej i Resocjalizacyjnej

prof. dr hab. Tamara Hovorun, prof. nadzw.

dr Magdalena Łuka, adinkt

dr Paweł Witek, asystent

 

Katedra
Pedagogiki Rodziny

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek 

dr Magdalena Ruszel, adiunkt

 

 

Katedra
Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą

 dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

dr hab. Jadwiga Daszykowska

dr Barbara Wolny, adiunkt

 

 

Katedra
Historii i Teorii Wychowania

prof. zw. dr hab. Roman Pelczar

ks. dr Jerzy Dąbek

 

 

Katedra
Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania

ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

dr Ewa Sęk, adiunkt

 

Katedra
Pedagogiki Katolickiej

ks. prof. zw. dr hab. Jan Zimny

dr Anna Różyło

mgr Rafał Podleśny

Katedra
Makrostruktur Społecznych

dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. KUL

dr Mirosław Rewera
dr Bogdan Więckiewicz
dr Anna Witkowska-Paleń

 

Katedra
Mikrostruktur Społecznych

dr hab. Marek Klimek 

dr Beata Janeczko

dr Justyna Maciaszek

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2017, godz. 17:04 - Rafał Podleśny