Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Ks. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, prof. KUL

Katedra
Pedagogiki Opiekuńczo–Wychowawczej i Resocjalizacyjnej

prof. dr hab. Tamara Hovorun, prof. nadzw.

dr hab. Piotr T. Nowakowski, adiunkt

dr Magdalena Łuka, adinkt

dr Paweł Witek, asystent

 

Katedra
Pedagogiki Rodziny

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek 

dr Justyna Kula-Lic

dr Magdalena Ruszel, adiunkt

 

 

Katedra
Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą

 dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL

dr hab. Jadwiga Daszykowska

dr Barbara Wolny, adiunkt

 

 

Katedra
Historii i Teorii Wychowania

prof. zw. dr hab. Roman Pelczar

ks dr Bogdan Krempa

 

Katedra
Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania

ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

Prof. dr hab. Liliia Morska

dr Ewa Sęk, adiunkt

 

Katedra
Pedagogiki Katolickiej

ks. prof. zw. dr hab. Jan Zimny

ks. dr Jerzy Dąbek

dr Anna Różyło

mgr Rafał Podleśny

Katedra
Makrostruktur Społecznych

dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL

dr Jan Mróz
dr Mirosław Rewera
dr Bogdan Więckiewicz
dr Anna Witkowska-Paleń

dr Robert Paruzel

 

Katedra
Mikrostruktur Społecznych

dr hab. Marek Klimek 

dr Beata Janeczko

dr Justyna Maciaszek
mgr Justyna Przybyło-Szlachta

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2017, godz. 11:23 - Rafał Podleśny