Pracownicy Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

Kierownik Katedry:   Ks. dr hab. Mirosław SITARZ, prof. KUL

 

Ks. prof. dr hab. Józef KRUKOWSKI  (umowa o dzieło)

 

Ks. dr hab. Ambroży SKORUPA, prof. KUL

Dr Agnieszka ROMANKO, asystent

Dr Anna SŁOWIKOWSKA, adiunkt

 

Doktoranci seminarium Kościelnego Prawa Publicznego
i Konstytucyjnego:

 

Ks. mgr lic. Zygmunt JAGIEŁŁO

Mgr lic. Patrycja KUKULSKA

Mgr lic. Andrzej KUKULSKI

Ks. mgr lic. Paweł LEWANDOWSKI

Mgr lic. Sebastian MARGIEWICZ

Mgr lic. Sylwia MAZIARCZUK

 

 

Doktoranci seminarium Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego
i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego:

 

Mgr lic. Aneta KOCIUBA

Mgr lic. Angelika PRÓCHNIAK

Mgr lic. Paweł ROGALSKI

Mgr lic. Katarzyna SUPLEWSKA

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016, godz. 18:30 - Agnieszka Romanko