Pracownicy Katedry

 

Kierownik:   Prof. zw. dr hab. Jerzy Migdał

 

 

 Pracownicy Katedry Prawa Karnego Wykonawczego

 

 

Od prawej: prof. zw. dr hab. Jerzy Migdał; dr Grzegorz Skrobotowicz

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 10:46 - Grzegorz Skrobotowicz