Pracownicy Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem:

 

Kierownik: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL

 

 

dr hab. Anna Haładyj, adiunkt,


dr Kamila Sobieraj, adiunkt, sekretarz

 

mgr Katarzyna Fortuna - doktorant


mgr Ewa Nowosad  - doktorant

 

mgr Krzysztof Pyter - doktorant

  

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2015, godz. 18:57 - Marta Ordon