Pracownicy Katedry:

 

Kierownik:  dr hab. Paweł FAJGIELSKI, prof. KUL

 

Dr hab. Anna TUNIA, prof. KUL

 

Dr Iwona BIEŃ-WĘGŁOWSKA, adiunkt

 

 

  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017, godz. 13:05 - Anna Tunia