Prof. Wojciech Kaczmarek - Kierownik katedry
- Seminarium teatrologiczne

Prof. Leszek Mądzik - Pracownik Katedry
- Główne kierunki współczesnej scenografii - konwersatorium [więcej]
- Warsztat teatralny 1 [więcej]

 

Dr hab. Anna Podstawka - Adiunkt
- Dramat młodopolski - seminarium licencjackie [więcej]
- Historia teatru polskiego - wykład [więcej]
- Analiza dramatu - konwersatorium  [więcej]
- Arcydzieła dramaturgii powszechnej - konwersatorium [więcej]

Dr Joanna Michalczuk - Adiunkt
- Dramat polski XX wieku - konwersatorium [więcej]
- Dokumentacja teatralna - konwersatorium [więcej]
- Teoria dramatu i teatru - konwersatorium [więcej]
 

Dr Agnieszka Jarosz - Asystent
- Dramat powszechny (wybrane zagadnienia) - konwersatorium

- Historia i teoria krytyki teatralnej - ćwiczenia

- Krytyka teatralna w praktyce - ćwiczenia

- Modele aktorstwa w teatrze powszechnym XIX i XX wieku - ćwiczenia
- Teatr i muzyka - ćwiczenia

- Teatr współczesny - ćwiczenia

Ks. dr Mariusz Lach sdb - Adiunkt
- Teoria dramatu i teatru - wykład

- Modele aktorskie - konwersatorium
- Teatr nowoczesny - wykład (teksty kultury i animacja sieci)

- Sztuki wizualne i widowiskowe/Teatr. Widowisko - konwersatorium
- Prowadzenie zespołu teatralnego - warsztat teatralny  [więcej]

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2016, godz. 12:43 - Mariusz Lach