Kierownik Katedry:

dr hab. Agnieszka Kulik

 e-mail: akulik@kul.pl 

 

 

 Pracownicy etatowi:

dr Elżbieta Masiak

urlop

 e-mail: elzbieta.masiak@kul.pl

 

dr Krzysztof Ciepliński

konsultacje: poniedziałek 10.50 - 12.20

e-mail: cieplin@kul.lublin.pl  

 

mgr Joanna Grądziel

konsultacje: wtorek 14.10 -15.50

e-mail: aska.g8@wp.pl 

 

Doktoranci:

 

mgr Natalia Kajka

konsultacje: czwartek 13.00-14.30

nataliakajka@gmail.com

 

mgr Ewelina Frańczyk

e-mail: ewelina-franczyk@wp.pl

 

mgr Joanna Księska-Koszałka

e-mail: joannaksieska-koszalka@o2.pl  

 

mgr Agata Banakiewicz

e-mail: agata8697@gmail.com

 
Autor: Elżbieta Masiak
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2018, godz. 13:35 - Joanna Grądziel