Kierownik Katedry:

dr hab. Agnieszka Kulik

konsultacje: wtorek, 12.30 - 14.00, sala C-451

 e-mail: akulik@kul.pl 

 

 

 Pracownicy etatowi:

konsultacje: poniedziałek, 12.30 - 14.00, sala C-240
 

dr Elżbieta Masiak

urlop

 e-mail: elzbieta.masiak@kul.pl

 

dr Krzysztof Ciepliński

konsultacje: poniedziałek, 10.10- 10.50 i 15.40-16.30, sala C-240

e-mail: cieplin@kul.lublin.pl  

 

mgr Joanna Grądziel

konsultacje: środa, 12.20 - 14.00, sala C-240

e-mail: aska.g8@wp.pl 

Doktoranci:

 

 

mgr Natalia Kajka

konsultacje: czwartek, 16.30-18.20

nataliakajka@gmail.com

 

mgr Joanna Księska-Koszałka

brak zajęć w semestrze zimowym

e-mail: joannaksieska-koszalka@o2.pl  

 

mgr Monika Spotoń-Wydra 

konsultacje po wczesniejszym kontakcie mailowym:

monika_spoton@interia.pl

 

mgr Katarzyna Chełmecka

konsultacje po wcześniejszym kontakcie mailowym:

Autor: Elżbieta Masiak
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2017, godz. 19:00 - Joanna Grądziel