mgr Grzegorz Wenarski - kierownik Działu; tel. 81/445-32-41

 

mgr Kamil Augustyniak - starszy referent; tel. 81/445-32-41

specjalista ds. rozliczeń w projekcie: „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. francuskim, j. angielskim, j. włoskim, informacja o aktualnych naborach projektów na eKUL i podstronie WWW Działu, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, Erasmus+, NCN, PO WER

 

dr Urszula Czyżewska - specjalista; tel. 81/ 445-41-75

asystent projektów: "Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji", "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji"; obsługa "Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW)", "Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego i trzeciego pokolenia post-Szoa"; przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. angielskim, informacja o aktualnych naborach projektów na eKUL i podstronie WWW Działu, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, Erasmus+, NCN (projekty międzynarodowe), NAWA, PO WER, Norway Grants, IVF

 

dr Kamil Dębiński - specjalista; tel. 81/445-41-75

kierownik projektu „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions”, przygotowanie wniosków projektowych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizacja wniosków projektowych i obsługa partnerów projektu w j. angielskim, j. ukraińskim, monitoring naboru wniosków, m.in.: H2020, NAWA, PO WER, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, PL-BY-UA

 

dr Aneta Biały - Prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji; tel. 81/445-30-54

 

mgr Damian Bara - radca prawny, Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji; tel. 81/445-30-54

 

mgr Sylwia Mosio - specjalista ds. obsługi administracyjnej CAM; tel. 81/445-30-54

 

mgr Krystian Stolpa - specjalista ds. obsługi administracyjnej CAM; tel. 81/445-30-54

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2019, godz. 07:31 - Urszula Czyżewska