Kierownik Sekcji:

Zofia Polak

 

tel. 81/ 445 40 73

 

 

mgr Małgorzata Piotrowska

tel. 81/ 445 40 07

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Nauk Społecznych,

- Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

Bożena Wójcik

tel. 81/ 445 40 07

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Teologii,

- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

- Wydział Filozofii.

 

Wanda Rumińska

tel. 81 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Nauk Humanistycznych,

- Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim,

- Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

 

Grażyna Iwaniak

tel. 81/ 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu,

- Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Obsługa spraw pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej.

 

Agnieszka Matraszek

tel. 81/ 445 40 06

 

Obsługa spraw nauczycieli akademickich zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli,

- Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku,

Obsługa spraw nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w następujących jednostkach:

- Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych (ABMK),

- Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną,

- Ośrodek Badań na Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL,

- Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida,

- Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce,

- Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II "Instytut Jana Pawła II",

- Instytut Leksykografii,

- Archiwum Uniwersyteckie.

 

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2015, godz. 13:35 - Anna Łukasiewicz