mgr inż. Marcin Przypis  -  Kierownik Sekcji Funduszy Strukturalnych


 

mgr Anna Branica - kierownik projektów: "Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja", "Europejski doradca", Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy - II edycja".
mgr inż. Joanna Jaros
- kierownik projektu "Law in action - staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja.", doradca studenta ds. integracji i legalizacji w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".
lic. Elżbieta Kiergiet-Szkutnik

kierownik projektów: "Kuźnia Liderów Przedsiębiorczości Społecznej", "Otwarci na sukces", "Prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądowych sądów powszechnych".

dr Tomasz Łach
- asystent migranta w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".
mgr inż. Kamil Maliński

- specjalista ds. rozliczeń w projektach: "Law in action - staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja.", "Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL", "Europejski doradca",

- przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów.

mgr Małgorzata Osękowska

- specjalista ds. rekrutacji w projekcie "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji".

mgr Rafał Popławski

- kierownik projektów: "Lubelska Koalicja na rzecz Integracji", "Dziennikarz na stażu - Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL".

mgr Piotr Siemaszko

- specjalista ds. rozliczeń w projektach:

"Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL - II edycja", „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy. II edycja”

- przygotowanie projektów unijnych, informacja o aktualnych naborach projektów.

 

 

mgr inż. Edyta Kołtun - urlop

dr Monika Maj-Golianek - urlop

dr Dorota Prokopiak - urlop

 

Autor: Sekcja Funduszy Strukturalnych | UCRK
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018, godz. 08:36 - Piotr Siemaszko