Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2016 r. o nadaniu orderów i odznaczeń, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczonych zostało 5 Pracowników Wydziału Nauk Społecznych KUL.

 

Medalem Srebrnym za długoletnią służbę uhonorowani zostali:

Pan dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL (Instytut Psychologii)

Pani dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL (Instytut Psychologii)

 

Medalem Brązowym za długoletnią służbę uhonorowani zostali:

Pani dr Kalina Grzesiuk (Instytut Ekonomii i Zarządzania)

Pani dr Iwona Ulfik-Jaworska (Instytut Psychologii)

Pan dr Grzegorz Zasuwa (Instytut Ekonomii i Zarządzania)

 

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało odznaczonych 24 Pracowników KUL:

Pani dr Aleksandra Borowicz (Instytut Pedagogiki)

Pani dr Marta Buk-Cegiełka (Instytut Pedagogiki)

Pan dr Marek Gędek (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)

Ks. dr Marek Jeziorański (Instytut Pedagogiki)

Pani dr Agnieszka Linca-Ćwikła (Instytut Pedagogiki)

Pan dr Piotr Mamcarz (Instytut Psychologii)

Pan dr Jerzy Michałowski (Instytut Ekonomii i Zarządzania)

Pani dr Magdalena Parzyszek (Instytut Pedagogiki)

Pani dr Lidia Pietruszka (Instytut Pedagogiki)

Pani dr Iwona Szewczak (Instytut Pedagogiki)

Pani dr Ewelina Świdrak (Instytut Pedagogiki)

Pani dr Katarzyna Uzar-Szcześniak (Instytut Pedagogiki)

Pan dr Wojciech Wciseł (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)

Pan dr Grzegorz Wiącek (Instytut Psychologii)

Serdecznie gratulujemy!                                      Foto  Video

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016, godz. 15:51 - Maria Mazurek-Olszowa