Praktyka psychologiczna i działalność pozainstytutowa:
 
Praktyka psychologiczna i psychoterapeutyczna
 1991 - 2009 - psycholog w Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny
2004 - 2010 - koordynator Ośrodka Ratowania Dziecka Opuszczonego powołanego przez Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego
od 2002 - aktywnie działam na rzecz rodzinnej opieki zastępczej współpracując m.in. z Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci "Zarembiacy", PCPR Opole Lubelskie, Stowarzyszeniem "SOS Wioski Dziecięce" i in.
 od 2005 Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin MOPR Lublin - kieruję Poradnią oraz prowadzę psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną
od 2014 - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Hospicjum Małego Księcia - psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna  (Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).
 
Działalność pozazawodowa
 Ruch Światło-Życie - Kościół Domowy 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Zarembiacy" - członek zarządu

 Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Ocalmy" - wiceprezes

 Fundacja "Młyn Przemian" - prezes

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 19.03.2015, godz. 01:09 - Elżbieta Trubiłowicz