W ramach studiów politologicznych w KUL studenci mają obowiązek odbycia 6. tygodniowych praktyk wakacyjnych. Sugerowane miejsca odbycia praktyk to m.in.:

  • organy administracji państwowej (Kancelaria Prezydenta, Kancelaria Premiera, ministerstwa, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, urzędy wojewódzkie etc.)
  • organy administracji samorządowej
  • placówki dyplomatyczne i konsularne
  • biura partii politycznych
  • biura regionalnych posłów do Parlamentu RP i Parlamentu Europejskiego
  • stowarzyszenia
  • fundacje
  • redakcje mediów.

 

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2009, godz. 05:05 - Magdalena Waniewska-Bobin