Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące organizacji i odbywania praktyk w ramach studiów na KUL. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Dziennik praktyk KUL (DOC)

Dziennik praktyk KUL (PDF)

 

 

Praktyki studenckie na poszczególnych kierunkach w ramach Wydziału Nauk Społecznych:

 

 

Bezpieczeństwo narodowe

 

Ekonomia i Zarządzanie

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Pedagogika

 

Psychologia

 

Socjologia

Autor: Michał Gumowski
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, godz. 14:54 - Maria Mazurek-Olszowa