Urząd Miasta Lublin organizuje praktyki studenckie w ramach projektu Akademia Lublin z Duszą w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów z zakresu kulturoznawstwa, krajoznawstwa i turystyki kulturowej, historii miasta, marketingu terytorialnego, komunikacji społecznej, turystyki oraz architektury i urbanistyki.

Akademia Lublin z Duszą wywodzi się z projektu Spacerów Lublin z Duszą. Ma ona za zadanie przeszkolić studentów, którzy obejmą rolę przewodników podczas organizowanych Spacerów o charakterze kulturalnym, społecznym oraz biznesowym. Program Akademii zakłada spotkania informacyjne, obowiązkowe uczestnictwo w Spacerze po Starym Mieście oraz Śródmieściu z wykwalifikowanym przewodnikiem, stworzenie autorskiej trasy pod okiem zespołu projektowego oraz przeprowadzenie trzech autorskich Spacerów dla studentów I roku uczelni publicznych i niepublicznych.

Osoby chętne do odbycia praktyk w ramach Akademii Lublin z Duszą proszone są o kontakt z Panią Katarzyną Wiśniewską (e-mail: katarzvna.wisniewska@lublin.eu, tel.: 81 466 25 15).

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, godz. 15:27 - Joanna Wiatr