Nie mogę zrozumieć różnicy między "prawidłowy" a "poprawny". Zgodnie ze słownikiem poprawnej polszczyzny "prawidłowy" oznacza 'zgodny z przepisami, z normą', zaś "poprawny" 'zgodny z obowiązującymi normami, regułami'. Mimo podobnej definicji słownik wskazuje wyraźnie na różne znaczenia obu tych słów, zaś wytłumaczenie tych różnic jest niezrozumiałe.

 

Prawidłowy i poprawny to przymiotniki, które nie różnią się znaczeniem; są synonimami. Oba wyrazy odnoszą się do czegoś, co jest zgodne z obowiązującymi normami, regułami, prawidłami. Różnica polega jednak na uzusie, czyli na tym, w jaki sposób posługujemy się danymi wyrazami w codziennej komunikacji. Słowo poprawny jest używane najczęściej w znaczeniu 'bezbłędny', np. poprawny zwrot językowy, poprawna forma gramatyczna, mówić poprawną polszczyzną. Natomiast - prawidłowy częściej jest używany w znaczeniu 'właściwy' lub 'regularny', np. prawidłowa odpowiedź na pytanie, prawidłowy przebieg reakcji chemicznej.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2010, godz. 17:37 - Natalia Sosnowska