Studia na Wydziale Prawa,
Prawa Kanonicznego i Administracji
w Lublinie

Stacjonarne jednolite magisterskie

 

Nowa matura

 • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
  a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik;
  b) język polski (25% wyniku końcowego);
  c) język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

 

Stara matura

 • I etap: egzamin pisemny - historia (test) (50% wyniku końcowego).
 • II etap: konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
  a) historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka (25% wyniku końcowego),
  b) język polski (12,5% wyniku końcowego),
  c) język obcy nowożytny (12,5% wyniku końcowego).

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2013, godz. 13:34 - Anna Czernecka